15/12/08


Timbal de gralles de Sitges, timbal fondo construït per en Màrius Folch i gralla seca Palmerar de Vilanova
El vent de la Bèstia a El Vendrell el 26 de juliol de 2008, acompanyant l'Apocaleus - Drac de 7 caps de Vallirana